Eureka Unlimited en Archimedes

Voltaire: "There was more imagination in the head of Archimedes than in that of Homer."

 

Dankzij de ervaring, creatieve denkwijze en constructieve attitude bent u bij Eureka Unlimited altijd verzekerd van een continue stroom van optimale oplossingen voor uw ICT infrastructuur problemen!

Volgens "van Dale" betekent "Eureka!": Van dale: uitroep van vreugde bij een plotseling gedane ontdekking

eu·re·ka (tw.)

1 uitroep van vreugde bij een plotseling gedane ontdekking

Een uitgebreide toelichting kan uiteraard via Wikipedia worden nagelezen!

In het Museo del Prado, Madrid hangt een schilderij van Archimedes (foto rechts) van Jusepe de Ribera (1630).

Volgens de overlevering ontstond de uitroep "Eureka!" nadat Archimedes een belangrijke ontdekking had gedaan:
Foto van ArchimedesDe heerser Hiero van Syracuse benaderde Archimedes eens voor de oplossing van een ongebruikelijk raadsel.
Hiero had een goudsmid wat goud gegeven om een kroon te maken. Daarbij verdacht hij de smid ervan zilver (een minder duur metaal) te zullen mengen in het goud, om het overgebleven goud voor zichzelf te behouden. Hiero vroeg zich af of er een manier bestond om deze verdenking te toetsen? Archimedes vond het antwoord toen hij baadde: hij
merkte op dat toen hij zich in het bad liet zakken, hij niet alleen het waterniveau deed stijgen, maar dat ook zijn gewicht duidelijk scheen te verminderen. Het wordt gezegd dat hij uit het bad gesprongen zou zijn en naakt door de straten van Syracuse rende, onder het uitroepen van "Eureka! Eureka!" (Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden!)

In Manchester (UK) hebben ze aan dit unieke moment een beeld gewijd (foto links). Het staat tegenover de "University of Manchester Institute for Science and Techology" (UMIST).